0
Sepette ürün yok.
Hesabım
Bursa Koçluk Merkezi > Üyelik ve Kullanım Şartları

Bursa Koçluk Merkezi Web Sitesi ÜYELİK ve KULLANIM ŞARTLARI

www.bursakoclukmerkezi.com alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) Bursa Koçluk Merkezi Limited Şirketi (kısaca “Merkez” olarak anılacaktır)  tarafından işletilmekte olup; SİTE’nin tüm hakları Bursa Koçluk Merkezi Limited Şirketi’ne aittir.

SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan ya da site üzerinden gelmeyip direk merkezden hizmet alan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Bursa Koçluk Merkezi Web Sitesi Kullanım Şartları’nı (kısaca “ŞARTLAR” olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu ŞARTLAR’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu ŞARTLAR, 20.01.2019 tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE’yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

  1. Tanımlar

SİTE: Bursa Koçluk Merkezi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.bursakoclukmerkezi.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan üye olarak ya da üye olmaksızın erişen ve SİTE’de sunulan hizmetlerden ve Bursa Koçluk Merkezi fiziksel ortamlarında işbu ŞARTLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler).

İÇERİK(LER): SİTE`de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü metin, grafik, kullanıcı arayüzü, bilgi, dosya, resim, fotoğraf, program, yazılım, ticari marka, logo, ses, müzik, rakam, fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile bu materyallerin seçimi, tasarımı, yapısını ve koordinasyonudur.

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI (Kısaca “ŞARTLAR”): SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Bursa Koçluk Merkezi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

ÜYE: Bursa Koçluk Merkezi’nden hizmet satın alan kullanıcılardır

KİŞİSEL BİLGİ: KULLANICI ve ÜYE’lerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE`nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

  1. Genel Hükümler

2.1. KULLANICILAR, Bursa Koçluk Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu ŞARTLAR’a, işbu ŞARTLAR’ın ayrılmaz parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI’na, SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.2. Bursa Koçluk Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, SİTE’nin ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SİTE’nin, SİTE’nin işbirliği içinde bulunduğu kurumların, SİTE çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SİTE üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.4. KULLANICILAR, SİTE ‘yi kullanarak, Bursa Koçluk Merkezi’nin, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR ‘ın işbu ŞARTLAR ‘a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bursa Koçluk Merkezi’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5. KULLANICILAR, Bursa Koçluk Merkezi’nin SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER ‘in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Bursa Koçluk Merkezi, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.6. Bursa Koçluk Merkezi, SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Bursa Koçluk Merkezi bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.7. Bursa Koçluk Merkezi, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.8. SİTE’de, Bursa Koçluk Merkezi’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

Bursa Koçluk Merkezi, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Bursa Koçluk Merkezi, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Sözkonusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

SİTE ‘nin tüm İÇERİK’i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) Bursa Koçluk Merkezi’ne ait ve/veya Bursa Koçluk Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Bursa Koçluk Merkezi hizmetlerini, Bursa Koçluk Merkezi bilgilerini ve Bursa Koçluk Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Bursa Koçluk Merkezi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ŞARTLAR dahilinde Bursa Koçluk Merkezi tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Bursa Koçluk Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Bursa Koçluk Merkezi, işbu ŞARTLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Bursa Koçluk Merkezi hizmetleri, Bursa Koçluk Merkezi bilgileri, Bursa Koçluk Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Bursa Koçluk Merkezi ticari markaları, Bursa Koçluk Merkezi ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. Online Koçluk Hizmeti Kayıt

4.1 Bursa Koçluk Merkezi’nin online koçluk hizmetleri 18 yaş üstü herkes için geçerlidir. Daha küçük olanlar, velisinin yazılı onayı ile kabul edilir.

4.2 Online koçluk hizmeti almadan önce, mutlaka web sitemiz üzerinden üye olmalısınız. Üyelik sürecinde kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır, ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş olursunuz.

4.3 Üyelik hesabınızın haksız kullanımı durumunda, Bursa Koçluk Merkezi’ni hemen bilgilendirmeyi kabul etmiş olursunuz.

4.4 Bursa Koçluk Merkezi tarafından sağlanan online koçluk hizmetleri herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.

  1. Online Koçluk Hizmeti İptal ve İade

5.1 Bursa Koçluk Merkezi Koçluk Hizmeti İptal / İade koşulları

5.2. Online koçluk hizmetinde satın alınan paketin iadesinde; kullanılan seans süresi + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

5.3. Satın alınmış ve planlanan online koçluk hizmeti randevusu, 24 saat öncesinde üye tarafından mazeret bildirilerek ertelenebilir. Ancak Bursa Koçluk Merkezine bildirim olmadığı durumlarda, üye seansa katılmadığında o seans yapılmış sayılır.

5.4. Satın alınan online koçluk hizmeti 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.

5.5. Ücretsiz yapılan online koçluk hizmetinde herhangi bir iade söz konusu değildir.

  1. Değişiklikler

Bursa Koçluk Merkezi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu ŞARTLAR’ı herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu ŞARTLAR’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

  1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bursa Koçluk Merkezi işbu ŞARTLAR’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bursa Koçluk Merkezi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bursa Koçluk Merkezi’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava şartları, Bursa Koçluk Merkezi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE ‘ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu ŞARTLAR’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu ŞARTLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ŞARTLAR ‘dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlülük ve Kabul

İşbu ŞARTLAR, Bursa Koçluk Merkezi tarafından SİTE’de ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.

Kullanıcılar, SİTE’yi kullanmakla ya da online koçluk hizmeti almakla işbu ŞARTLAR’ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.