0
Sepette ürün yok.
Hesabım

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk; çalışanların yetkinliklerini arttıran, sorumluluğunu geliştiren, gelişen ve değişen dünyaya hem çalışanların hem kurumun daha kolay ve daha hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlayan bir koçluk çeşididir.

Kurumun vizyonu ile çalışanların vizyonunun aynı yönde olmasını sağlamak ve kurumun verimliliğini arttırmak için Kurumsal Koçluk en etkili yöntemdir.

Kurum içinde ekip çalışması, etkili satış yöntemleri , iç ve dış iletişim, verimlilik, hedef belirleme, stratejik planlama çok önem taşıyan konulardır. Bu alanlarda alınan eğitimlerin mutlaka kurum içinde içselleştirilmesi ve çalışanlar üzerindeki uygulanabilirliğinin bireysel görüşmeler ile takip edilmesi gerekir.
Kurumsal Koçluk, kurumların ve çalışanlarının yaptıkları işlerde katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve iş verimliliği için güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olur.

Koçluk süreci bir çok farklı yolla olabilir. Her bir çalışana bireysel koçluk yapılabileceği gibi ekip çalışması şeklinde takım koçluğu olarak da yapılabilir. Yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirebilmelerini sağlayacak eğitimler, çalışanların ihtiyaç duyacakları çeşitli eğitimler Kurumsal Koçluk sürecinde planlanır ve uygulanır.
Kurumsal koçluk, kurumda çalışan kişi ve koçlar arasında kurulan gizlilik esaslı, güvene dayalı, kuralları olan bir ilişkidir. Kurumsal koç, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için çalışanlara destek olur. Koçluk çalışmaları sonrasında verimlilik artışı, çalışanlar arasındaki iletişimin ve ilişkinin güçlenmesi, kurumsal bağlılığın artması gibi çıktılar elde edilir.

Özellikle Kurum yöneticilerine yapılacak yönetici koçluğu çalışmaları kurumun çok daha hızlı gelişmesinde etkili olur. Farkındalığı artmış ve liderlik eğitimi almış yöneticiler daha verimli çalışmaların yapılmasında etkili olurlar.

İsterseniz Sizi Arayalım